Thursday, November 10, 2011Maka disebabkan rahmat Allahlah kamu bersikap lemah-lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi kasar, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. ( 3 : 159 )

link terus ke http://mylittlepencil.wordpress.com/

No comments:

Post a Comment